Kontakt form

* Obligatoriskt fält
Godkännande av dataskydd:
Vi använder den information du lämnar till oss i marknadsföringssyfte för CLAAS KGaA mbH, för att locka intressenter samt ställa frågor och skicka information till dessa. Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part. Undantag utgörs av leverantörer som arbetar på uppdrag av CLAAS KGaA mbH samt tredje part såsom CLAAS återförsäljarorgansation och företag inom CLAAS koncernen. Ytterligare information om dataskydd hittar du på vår webbsida under rubriken med samma namn.